⚠️ Silný vítr: 20.1.2022

Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Silný vítr

Platnost: od 20.1.2022 03:00 do 20.1.2022 18:00

Silný vítr s nárazy nad 65 km/h.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

(zdroj: ČHMÚ)

Leave a Reply