Články

Oslavy 130 let založení SDH Sloup

V sobotu 11. května jsme se zúčastnili oslav 130 let od založení SDH Sloup. Oslavy začaly průvodem k hasičské zbrojnici, kde byly zahájeny. Na programu byly statické ukázky techniky místních hasičů, zdravotnické záchranné služby a ze Záchranného útvaru Hlučín přijela dokonce cisternová zodolněná stříkačka (CZS) Triton. K vidění byly i dynamické ukázky a to zásah historické techniky, spolupráce jednotky ze Sloupu a zdravotnické záchranné služby při zásahu s možným využitím AED a ukázka hašení hořícího oleje.

Darujeme krev…

V úterý 7. května byla část našeho sboru darovat krev na transfuzním oddělení v Nemocnici Boskovice. Někteří z nich již za své pravidelné darování byly oceněni bronzovou, stříbrnou a dokonce i zlatou medailí prof. MUDr. Jana Jánského. Všem dárcům patří velké poděkování.

Bezpečné pálení čarodějnic | HZS Jihomoravského kraje doporučuje

Blíží se poslední dubnový den a s ním spojené lidové veselice známé jako „pálení čarodějnic“.  V uplynulých letech jsme se nesetkali při pálení čarodějnic se závažnými požáry, a aby tomu tak bylo i letos, přinášíme doporučení, která pomohou prožít tuto lidovou veselici bez problémů.

Co do celkového počtu požárů je letošní rok zatím klidný. Průměr posledních pěti let je 667 požárů (od 1.1. do 28. 4.). Letos evidujeme 554 požárů. Pozitivní je zatím i statistika počtu požárů porostů, kde letos evidujeme 64 událostí, přičemž průměr posledních 5 let je 179. Aby zůstala statistika příznivá i nadále, přinášíme v následujícím textu doporučení a informace k blížícím se „Čarodkám“.

Ohlašovací povinnost:

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství – tedy i pálení „čarodějnických“ ohňů – předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.  Přičemž musí dbát jeho pokynů. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. Pálení lze ohlásit skrze internetový formulář. I v případě, kdy pálení čarodějnic organizují samotní občané jako fyzické osoby, doporučujeme celou akci dopředu přes formulář oznámit. Sníží se tím počet planých výjezdů, kterých může být v době pálení čarodějnic více.

Základní bezpečností pravidla:

 1. Dobře zvolit umístění ohniště. Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr zbaveným jakýchkoliv hořlavin. Od kraje lesních porostů musí být vzdálenost minimálně 50 metrů, v případě stohu je pak nutno dodržet odstup minimálně dvojnásobný.
 2. Při umísťování ohniště je rovněž nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci, tedy jaký je směr a síla větru.
 3. Hranici z polen je potřeba stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran.
 4. Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Daleko méně riskantní a ve výsledku stejně efektivní je např. použití pevného podpalovače, který má stabilní výhřevnost a především při jeho použití v okolí nevznikají vysoce hořlavé plyny.
 5. Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna osoba starší 18 let.
 6. Oblíbenou zábavou je přeskakování vater. Tato riskantní zábava může způsobit, že se vznítí část vašeho oděvu. Pokud v tomto případě nemáte po ruce dostatek vody, popř. jiné hasební látky, je vhodné použít pravidlo „Zastav se, lehni si a kutálej se!“ https://www.zachranny-kruh.cz/pozary/co-delat-v-pripade-zasazeni-ohnem.html
 7. Oheň se nesmí ponechat ani na okamžik bez dozoru.
 8. Mějte připravený dostatek vody, kdyby se oheň vymykal kontrole. Vhodná je proto spolupráce s místní jednotkou dobrovolných hasičů.
 9. Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.
 10. Opustit místo pálení je možno až poté, co je ohniště důkladně uhašeno.

(zdroj: HZS Jihomoravského kraje)

Bezpečný jarní úklid zahrad | HZS Jihomoravského kraje doporučuje

Máme před sebou první jarní víkend a kromě přírody se probouzejí také zahrádkáři. Při úklidu zahrad ale buďte obezřetní. Přinášíme několik doporučení pro bezpečné pálení biologického odpadu a současně připomínáme, že vypalování trávy zákon zakazuje.
Právnické a podnikající fyzické osoby jsou navíc povinny plánované spalování přírodních materiálů předem ohlásit. Doporučujeme to ale i občanům. Předejdete tak planým výjezdům hasičských jednotek.
Naše doporučení:
 • velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor,
 • při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit,
 • místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
 • místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek,
 • místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,
 • po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat,
 • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
 • spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
 • osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

(zdroj: facebook: HZS Jihomoravského kraje)

Zvláštní stupeň požárního poplachu ve Sloupě

V pátek 24.6. v 12:53 se v sousedním Sloupě rozezněla siréna. Za fotbalovým hřištěm byl nahlášen požár lesního porostu, podle prvotních informací, o rozloze 20x10m. Kvůli nepřístupnému terénu, silnému větru a tím i rychlému šíření požáru velitel zásahu postupně vyhlásil zvláštní stupeň požárního poplachu. Na místě s požárem bojovalo 37 hasičských jednotek a vrtulník s bambi vakem, který provedl 67 shozů vody. Komplikovaný požár se podařilo dostat pod kontrolu kolem 16:30 a zlikvidován byl krátce po osmé hodině pomocí 21 vodních proudů. Po následné kontrole požářiště hasičským dronem s termokamerou, byly jednotky postupně odvolány zpět na své základny. Naše jednotka společně s jednotkou ze Sloupu, zůstala na místě a prováděla kontrolu a dohašování případných skrytých ohnisek až do osmé hodiny ranní.

Naše jednotka byla povolána v rámci III. stupně požárního poplachu v 13:30h.

Plocha zasažená požárem je přibližně 4 hektary.

Blanenský deník napsal…