UDÁLOST: Požár

Požár stodoly | Šošůvka 16.3.2023

Dne 16.3.2023 v 14:49 vyjela naše jednotka k požáru stodoly v naší obci. Jednalo se o požár v plném rozsahu při kterém byl postupně vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Naše jednotka se podílela jak na hašení, tak na evakuaci domácích zvířat a rozebírání konstrukcí. Na žádost velitele zásahu jsme pomocí plovoucího čerpadla v lomě zřídili čerpací stanoviště. Lokalizace byla vyhlášena v 16:54 a likvidace 21:11. Po likvidaci požáru naše jednotka zajišťovala požární dozor až do půl osmé ráno.