Bezpečné pálení čarodějnic | HZS Jihomoravského kraje doporučuje

Blíží se poslední dubnový den a s ním spojené lidové veselice známé jako „pálení čarodějnic“.  V uplynulých letech jsme se nesetkali při pálení čarodějnic se závažnými požáry, a aby tomu tak bylo i letos, přinášíme doporučení, která pomohou prožít tuto lidovou veselici bez problémů.

Co do celkového počtu požárů je letošní rok zatím klidný. Průměr posledních pěti let je 667 požárů (od 1.1. do 28. 4.). Letos evidujeme 554 požárů. Pozitivní je zatím i statistika počtu požárů porostů, kde letos evidujeme 64 událostí, přičemž průměr posledních 5 let je 179. Aby zůstala statistika příznivá i nadále, přinášíme v následujícím textu doporučení a informace k blížícím se „Čarodkám“.

Ohlašovací povinnost:

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství – tedy i pálení „čarodějnických“ ohňů – předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.  Přičemž musí dbát jeho pokynů. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. Pálení lze ohlásit skrze internetový formulář. I v případě, kdy pálení čarodějnic organizují samotní občané jako fyzické osoby, doporučujeme celou akci dopředu přes formulář oznámit. Sníží se tím počet planých výjezdů, kterých může být v době pálení čarodějnic více.

Základní bezpečností pravidla:

  1. Dobře zvolit umístění ohniště. Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr zbaveným jakýchkoliv hořlavin. Od kraje lesních porostů musí být vzdálenost minimálně 50 metrů, v případě stohu je pak nutno dodržet odstup minimálně dvojnásobný.
  2. Při umísťování ohniště je rovněž nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci, tedy jaký je směr a síla větru.
  3. Hranici z polen je potřeba stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran.
  4. Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Daleko méně riskantní a ve výsledku stejně efektivní je např. použití pevného podpalovače, který má stabilní výhřevnost a především při jeho použití v okolí nevznikají vysoce hořlavé plyny.
  5. Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna osoba starší 18 let.
  6. Oblíbenou zábavou je přeskakování vater. Tato riskantní zábava může způsobit, že se vznítí část vašeho oděvu. Pokud v tomto případě nemáte po ruce dostatek vody, popř. jiné hasební látky, je vhodné použít pravidlo „Zastav se, lehni si a kutálej se!“ https://www.zachranny-kruh.cz/pozary/co-delat-v-pripade-zasazeni-ohnem.html
  7. Oheň se nesmí ponechat ani na okamžik bez dozoru.
  8. Mějte připravený dostatek vody, kdyby se oheň vymykal kontrole. Vhodná je proto spolupráce s místní jednotkou dobrovolných hasičů.
  9. Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.
  10. Opustit místo pálení je možno až poté, co je ohniště důkladně uhašeno.

(zdroj: HZS Jihomoravského kraje)

VÝSTRAHA: Nebezpečí požárů

Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytuNebezpečí požárů

Platnost: od 29.4.2024 09:00 do 2.5.2024 18:00

Nebezpečí vzniku požárů.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Sběr železného šrotu

V sobotu 27. dubna se v obci Šošůvka uskuteční sběr železného šrotu. Zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů Šošůvka. Kdo z občanů má zájem o odevzdání železného šrotu, ať jej v pátek 26. 4. 2024 odpoledne nebo v sobotu 27. 4. 2023  brzy ráno (svoz bude v pátek večer a v sobotu od 8:00) připraví před dům, hasiči jej odvezou. S těžšími kusy občanům pomůžeme.

VÝSTRAHA: Silný vítr

Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytuSilný vítr
Platnost: od 28.3.2024 17:00 do 28.3.2024 22:00

Na frontě místy přechodně nárazy větru západních směrů 55 až 70 km/h.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.