VÝSTRAHA: Silný vítr

Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytuSilný vítr
Platnost: od 28.3.2024 17:00 do 28.3.2024 22:00

Na frontě místy přechodně nárazy větru západních směrů 55 až 70 km/h.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

 

Bezpečný jarní úklid zahrad | HZS Jihomoravského kraje doporučuje

Máme před sebou první jarní víkend a kromě přírody se probouzejí také zahrádkáři. Při úklidu zahrad ale buďte obezřetní. Přinášíme několik doporučení pro bezpečné pálení biologického odpadu a současně připomínáme, že vypalování trávy zákon zakazuje.
Právnické a podnikající fyzické osoby jsou navíc povinny plánované spalování přírodních materiálů předem ohlásit. Doporučujeme to ale i občanům. Předejdete tak planým výjezdům hasičských jednotek.
Naše doporučení:
  • velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor,
  • při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit,
  • místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
  • místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek,
  • místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,
  • po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat,
  • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
  • spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
  • osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

(zdroj: facebook: HZS Jihomoravského kraje)

VÝSTRAHA: Silný vítr

Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytuSilný vítr
Platnost: od 26.3.2024 09:00 do 27.3.2024 21:00

Od úterního dopoledne do středečního večera bude vát čerstvý jihovýchodní až jižní vítr, místy s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h).

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.