Radiostanice Matra G2 Smart

Na začátku letošního roku se nám podařilo získat, pro nás, novou digitální radiostanici Matra G2 Smart, dříve využívanou u Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Ta nahradila stávající analogovou radiostanici. Nicméně kvůli špatnému signálu jsme ji nemohli plně využívat a veškeré informace, z výjezdu i mimo něj, jsme museli krajskému operačnímu středisku předávat telefonicky, což bylo zdlouhavé. Přechod na digitální technologii Matra G2 Smart tyto problémy efektivně vyřešil. Digitální síť navíc nabízí pokročilé šifrování, které chrání před odposlechem.

 

 

Leave a Reply