Slavnostní žehnání zásahového vozidla

Včera 14.5.2016 náš sbor pořádal slavnostní žehnání nového zásahového vozidla. Tohle vozidlo bylo pořízeno z dotačního programu z Jihomoravského kraje a ne malou částkou se podílela i  naše obec. Tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat starostovi a obecnímu zastupitelstvu naší obce.Vše začalo něco málo po 15.hodině, po zahájení, přivítání a představení hostů se slavnostního žehnání ujal náš kamarád Václav Hejč, kaplan z Brna – Petrova. Závěrem si mohli všichni vyzkoušet zastříkat vysokotlakem, prohlédnout zásahové auto a naši strojníci zájemce provezli po okolí. Od 18 hodin začala v kulturním domě taneční zábava se skupinou Rivajvl banda, která zábavu pěkně rozjela. Závěrem bych chtěl poděkovat hostům, krajského zastupitele a starostu města Blanska pana Poláka, starostu Ráječka pana Rajtšlégra, starostu naší obce pana Šindelku, místostarostku naší obce paní Stříteckou, starostu okrsku Sloup pana Kakáče, Václava Hejče – kaplana z Brna-Petrova, všem sborům a občanům, kteří se zúčastnili naší akce. Poděkování patří členům našeho sboru,kteří se starali o zdárný průběh této akce.

Leave a Reply