Co je to IZS?

Informace o IZS 

  • jednotka PO (jednotka, JPO) – síly a prostředky soustředěné a pracující pod jednotným velením velitele jednotky a náležející ke stejnému druhu jednotky (HZS kraje, hasičského záchranného sboru podniku, sboru dobrovolných hasičů obce, sboru dobrovolných hasičů podniku) označené vlastním evidenčním číslem jednotky.
  • Integrovaný záchranný systém (IZS) – kordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Složky IZS :

  • základní složky IZS – Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí okresu jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie ČR.
  • ostatní složky IZS – vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.