Jak správně nahlásit mimořádnou událost?

Každý z nás se může dostat do situace, kdy se stane svědkem nebo přímým účastníkem (v horším případě i postiženým) nějaké událostí, která ohrožuje naše zdraví, život, majetek nebo bezpečnost. Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR – Krajské ředitelství Brno a Diecézní charitou Brno Vám nabízí několik rad, jak se zachovat v okamžiku, kdy je třeba přivolat pomoc.

 

Měli byste vědět, že v České republice existuje několik telefonních čísel tísňového volání, na která je možné mimořádnou událost ohlásit. V povědomí se nám asi vybaví čísla 150, 155, 158, možná i 112 a 156.

150 Hasiči
155 Zdravotnická záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo tísňového volá
156 Městská (obecní) policie

Jak si ale zapamatovat, které složce patří které číslo?

Úplně jednoduše: poslední číslice u hasičů je „0″ – představte si ji jako stočenou hadici k hašení. Poslední číslice u záchranky je „5″ – lze si ji vybavit jako invalidní vozík. A konečně poslední číslice u policie je „8″ – připomíná policejní pouta.

Ale jak si zapamatovat 112? Na to existuje také velice jednoduchá pomůcka: 1+1=2.

Kdy ale které číslo volat?

Pro co nejrychlejší vyřízení dané události doporučujeme volat na složku, která má k dané situaci nejblíže.

150   Hasiči – požár, výbuch, živelní pohroma, únik nebezpečných látek, technické havárie, vyprošťování osob, atd.

155   Zdravotnická záchranná služba – náhlé ohrožení života nebo zdraví osob.

158   Policie ČR – krádež, násilí, nález mrtvé osoby, závažná dopravní nehoda, nález podezřelého předmětu (nevybuchlá munice…), atd.

156   Městská (obecní) policie (pokud je v obci / městě zřízena) – vandalismus, drobná kriminalita, špatné parkování ohrožující bezpečnost, rušení nočního klidu, atd.

112   Jednotné evropské číslo tísňového volání – vždy při závažnějších mimořádných událostech, potřebujete-li pomoc více složek. Tato linka je zvláštní i tím, že obsluhující operátoři hovoří i běžnými světovými jazyky. Provozuje ji Hasičský záchranný sbor ČR.

 

Na všechna čísla lze volat 24 hodin denně. Linky jsou pro volajícího bezplatné a dá se na ně volat i z mobilních telefonů bez kreditu. Bez SIM karty se dovoláte pouze na číslo 112.

Pokud zavoláte na špatné číslo, nic se neděje. Jednotlivé složky si volání předají mezi sebou. Jen budete muset třeba opakovat stejné informace, které jste již před chvíli říkali jinému operátorovi. To ale stojí drahocenný čas a záchranáři vyjedou později.

Jak správně nahlásit událost?

Než zavoláte na tísňové číslo, udělejte vše pro své vlastní bezpečí (dostatečná vzdálenost od požáru nebo místa nehody,..)! Uklidněte se, zorientujte se v okolí (operátor bude chtít vědět, kde se přesně událost stala). Během hovoru se snažte mluvit pomalu, klidně a srozumitelně.

Operátorovi nahlaste:

CO SE STALO?

– popis události, rozsah, počet postižených nebo ohrožených osob, např.: „Hlásím požár bytu ve 4. patře panelového domu, dům má 8 pater“.

KDE SE TO STALO?

– pokud možno přesná adresa nebo popis místa události, např.: „V Brně-Líšní na Vlkově ulici číslo 90″.(vzhledem ke shodným názvům ulic v mnoha  obcích ČR je nutné uvádět i název obce, ve které se nacházíte, popř. i okres!)

KDO VOLÁ?

– jméno a kontakt na volajícího, např.: „Jmenuji se Leona Bauerová, moje telefonní číslo je…“.

Nezavěšujte, je možné, že operátor bude mít další dotazy. Po ukončení hovoru nevypínejte telefon. Operátor může volat zpět pro ověření nebo upřesnění údajů!

Zneužití tísňových linek

Zneužití tísňových linek je trestným činem. Díky moderní technologii lze volajícího dohledat. Linky tísňového volání jsou zřízeny pouze pro přijetí stavu nouze. Záchranáři, kteří jsou vázáni na řešení neexistující události, mohou chybět jinde!

V roce 2009 přijala telefonní centra tísňového volání HZS ČR přes 4 miliony hovorů, přičemž zhruba 70 % z nich bylo zlomyslných. Dosavadní opatření ke snížení počtu zlomyslných volání nebyla účinná, avšak od 1. července roku 2010 v tomto směru nastala dost zásadní změna – tou je změna ustanovení § 33 odst. 11 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích: „Pokud účastník, popřípadě uživatel, uskutečňuje zlomyslná volání na čísla tísňového volání, je podnikatel(například mobilní operátor), v jehož síti bylo takové volání započato, povinen na žádost subjektu(například HZS ČR), který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, znemožnit ve své síti provozování telekomunikačního koncového zařízení, ze kterého jsou tato volání uskutečňována.O zpětném uvedení telekomunikačního koncového zařízení do provozu rozhodne Český telekomunikační úřad na žádost účastníka.“

Zlomyslné volání na tísňové linky se může hodně prodražit. Český telekomunikační úřad může za takové volání uložit pokutu ve výši 100 000 Kč.

(zdroj: firebrno.cz)