XVI.Hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů Šošůvka pořádá 14.2.2020 XVI.Hasičský ples.Hudba K-Band,výběr z několika druhů jídel včetně točeného piva atd.Kulturní program,tombola,šatna v provozu.Předprodej vstupenek bude zahájen 29.1.2020 od 15-17 hodin na obecním úřadě v Šošůvce a potom bude prodej tamtéž u paní Ševčíkové.Na Vaši účast se těší hasiči ze Šošůvky!!!!!!

Leave a Reply