Archiv autora: Petr Němec, referent kolektivu mládeže

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA

Pátek 7. ledna 2022 v 18.00 hod v sále kulturního domu v Šošůvce.

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu Valné hromady
 3. Volba volební, mandátové a návrhové komise
 4. Zpráva o činnosti SDH za rok 2021
 5. Zpráva o hospodaření SDH za rok 2021
 6. Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2021
 7. Zpráva velitele zásahové jednotky za rok 2021
 8. Plán činnosti SDH na rok 2022
 9. Diskuze
 10. Volba starosty a náměstků SDH Šošůvka
 11. Usnesení
 12. Závěr

UPOZORNĚNÍ:

Prosíme všechny o dodržování platných hygienických opatření:

 • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů
 • nebo nejméně 14 dnů po dokončeném očkování proti covidu-19
 • nebo absolvování PCR testu v posledních 72 hodinách

Uvedená opatření budou kontrolována při vstupu.

Po celou dobu schůze je nutné mít nasazený respirátor třídy FFP2.

Všechny srdečně zve výbor SDH Šošůvka.

Doporučení pro jednotky SDH k aktuální situaci

Vzhledem k aktuální situaci ohledně šíření koronaviru 2019-nCoV doporučujeme pro udržení akceschopnosti jednotky zohlednit následující doporučení:

 1. Pokud je to možné, oddělit kontakt členů výjezdové jednotky od ostatních členů SDH, zejména v případě, že členové SDH budou ve spolupráci s obcí poskytovat např. rozvážkové služby.
 2. Nesdružovat se zbytečně v hasičské zbrojnici, odložit plánovaná školení a výcviky na dobu po skončení nouzového stavu.
 3. Výjezd jednotky zajistit v nejnižším možném početním stavu, tzn. 3+1.
 4. V hasičské zbrojnici a požární technice v rámci možností provádět desinfekci.
 5. Velitelům jednotek při podezření u zásahu s možným výskytem COVID 19 zvážit nutnost použití ochranných prostředků (maska s filtrem, respirátor, ústenka, rukavice), pokud je jimi jednotka vybavena. 
 6. V případě zjištění, že se jednotka PO během zásahu prokazatelně dostala do styku s nakaženou osobou, ihned předat tuto zprávu na KOPIS.
 7. V případě nákazy někoho z členů jednotky nebo jeho rodinného příslušníka nahlásit tuto skutečnost na KOPIS.

Ostatkový průvod

V sobotu dne 22.2.2020 se uskutečnil již tradiční ostatkový průvod.Celkem se zúčastnilo 35 masek. Počasí nám vyšlo, všichni jsme si to užili a po 16 hodině jsme se vrátili zpět na hasičskou zbrojnici. Děkuji všem, kteří se účastnili a také našim hudebníkům – část Šošůvské scholy.

Fotky si můžete prohlédnout ZDE.