VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA

Pátek 7. ledna 2022 v 18.00 hod v sále kulturního domu v Šošůvce.

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu Valné hromady
 3. Volba volební, mandátové a návrhové komise
 4. Zpráva o činnosti SDH za rok 2021
 5. Zpráva o hospodaření SDH za rok 2021
 6. Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2021
 7. Zpráva velitele zásahové jednotky za rok 2021
 8. Plán činnosti SDH na rok 2022
 9. Diskuze
 10. Volba starosty a náměstků SDH Šošůvka
 11. Usnesení
 12. Závěr

UPOZORNĚNÍ:

Prosíme všechny o dodržování platných hygienických opatření:

 • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů
 • nebo nejméně 14 dnů po dokončeném očkování proti covidu-19
 • nebo absolvování PCR testu v posledních 72 hodinách

Uvedená opatření budou kontrolována při vstupu.

Po celou dobu schůze je nutné mít nasazený respirátor třídy FFP2.

Všechny srdečně zve výbor SDH Šošůvka.

Leave a Reply