VÝSTRAHA: Velmi silná ledovka

Při mrznoucím dešti se bude tvořit silná ledovka s tloušťkou nad 7 mm. Platnost výstrahy pro blanenský okres je od dnešní 17 hodiny do zítřejší 11 hodiny.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Chůze i jízda autem může být téměř nemožná. Nebezpečí četných úrazů při chůzi a vysoké nehodovosti. Pravděpodobné výpadky v dodávce elektřiny, zásobování, a zdravotnických služeb. Nebezpečí lámání větví i celých stromů a stožárů elektrických vedení, trhání drátů elektrických vedení. Doporučuje se pokud možno nevycházet ani nevyjíždět autem. V případě nutnosti jízdy sledovat dopravní zpravodajství a jezdit mimořádně opatrně. Počítat s výrazným prodloužením doby jízdy.

(zdroj: ČHMÚ)

Leave a Reply